Разработки по теми

Учители, ако искате да научите повече за приказките и тяхното използване в училище, тук са нашите тематични листове с практически дейности.
Два вида листове: 13 за изучаване на тема, изучавана в училище, и 7 за откриване на големия репертоар на устната литература.