Разказването в училище
път към изкуството на речта

ЕРАЗЪМ+ ВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

Добрите умения за говорене могат да бъдат преподадени!

През последните години в Европа обучението на учители все повече се фокусира върху устното изразяване. Ключов въпрос е следният: как учителите могат да помогнат на учениците да усъвършенстват уменията си за устна себеизява? Целта на този проект е да позволи на учениците да разказват истории без помощта на физически материали (книги, изображения и т.н.)

Какви истории могат да се използват?

истории от устната традиция: приказки, но също и игри с пръсти, детски стихчета, кумулативни приказки, песни, гатанки, митове и легенди…
Разказването на истории е една от най-старите и най-споделяните устни форми.
Приказки, които да се разказват с вашите думи, вашите емоции!

Какви са ползите?

Разказването в училище може да доведе до ползи на лингвистично, когнитивно и социално ниво.
За децата говоренето е преди всичко възможност да ангажират другите в диалог и да се научат как да се изслушват един друг.

Разказването на истории в училище означава участие в приобщаващ колективен проект. То позволява на учениците да работят върху паметта, въображението и уменията си за логическо мислене.

Съдържание и инструменти
за учители за насърчаване на устното
изразяване в класната стая:

Педагогическо ръководство

Библиотека с приказки

Тематични работни листове върху приказките

Практически работни листове със съвети

Aудио записи

Видео записи

Преди да се научат как да четат и пишат,
децата трябва да се научат как да говорят!


Европейско партньорство

Франция

Франция

Белгия

Италия

България

Португалия

Seeds of Tellers / Семената на разказвачите/ е двугодишен проект, финансиран за периода от декември 2018 г. до март 2021 г.,
по програма Еразъм + (KA2,Иновации и добри практики). Цялото съдържание,
произведено през тези две години, е резултат от сътрудничество между шест
европейски организации, които са събрали своето ноу-хау, опит и мрежа