Практическа разработка #

Театър на тихата книга

КАКВО Е ТИХА КНИГА… И ТЕАТЪР НА КНИГАТА?

Тихите са книги, които разказват само чрез изображения. Тези книги могат да бъдат “четени” от всички бе зразлика, защото нямат нито език, нито възраст, така че дори и тези, които не могат да четат или имат затруднения в ученето, могат да използват тихите книги, които се четат и интерпретират лесно.

Източник: Suzy Lee, L’onda. Corraini Edizioni (2008)

“Четенето” на историята се дава чрез интерпретация на илюстрациите чрез нашите думи. Липсата на думи обаче не трябва да бъде подвеждаща, защото разказаната история в тези книги следва истински сценарий. В отношенията, които се създават между учител/разказвач и дете/слушател, историята има силна творческа сила, която установява наистина дълбока връзка. Мълчаливите изображения насърчават ГЛАСА на разказвача и следователно създаването на личен език. Една тиха книга изисква голям капацитет за разказване на истории.

Източник: Suzy Lee, Mirror, Corraini Edizioni (2008)

Вдъхновени от тези тихи книги, Grimm Twins (художественото дуо) създават творческо работно ателие, за да реализират лична тиха книга, която е преди всичко книга на истински художник и по този начин е непосредствено изражение на всяко дете. Тихата книга се създава и разказва от творческата сила на всяко дете. Разказването чрез образите на тихата книга изисква голяма съпричастност и своего рода идентификация с различните герои и разказвачът ще може да разбере гласовете им, като ги търси и в вътре в себе си.

ЗАЩО Е ВАЖНО?

Приказката се превръща в средството, чрез което учителят достига до децата емоционално и ги включва.

Да направим една книга заедно е пълно преживяване, а не просто една лесна ръчна работа. Пътят, който започва от историята и диалога между децата и учителя, продължава със създаването на книгата, базирана на историята и завършва с използването на книгата като театър.

След като разкаже избраната приказка, учителят ще включи децата в създаването на книгата на художника, където историята с нейните сценарии и герои ще бъде създадена от децата.

Тази книга се превръща в продължение на устните истории (думите, които се материализират с помощта на форми и цветове), и на детето, което ще намери в това конкретно средство много действен инструмент за себеизразяване.

Работилницата на “театъра на тихата книга” има висока игрова стойност и позволява на децата да изразяват своите емоции, чувства и нужди, да експериментират и изследват своите способности по защитен начин.

Създаването на тяхната собствена “мълчалива книга” (или “театрален сценарий”) ще повиши осведомеността на децата за техните изразителни и интерпретативни способности. Силуетите на героите, които децата ще персонализират, стават продължение на собственото им същество.

МЕТОД НА УЧЕБНИЦИТЕ

Фиг. 1. Работилница ”Forte, Fortissimo e Spaccaferro” in the Primary School “XX GIUGNO”, Perugia (2020)

РАБОТНО АТЕЛИЕ

  • За реализирането на сценария и силуетите на историята с децата, ще използваме “метод на детската книга“, създаден от художественото дуо Grimm Twins  през 2011 г., работно ателие за създаване на книги на художника.
  • Създаването на “тихата книга” има едновременно игрово и творческо значение, то може да стимулира децата и да им даде допълнително средство за взаимодействие с другите и околната среда, както и “мощно” средсво за изразяване (“АФЕКТИВНИ/ЕМОЦИОНАЛНИ, КРЕАТИВНИ/ИЗРАЗИТЕЛНИ, КОГНИТИВНИ», стр. 203 Марина Де Роси Didattica dell’animazione. Contesti, metodi, tecniche. Nuova edizione”, Carocci Editore, Рим 2019)
  • Учителят трябва да подготви комплекта, който децата могат да използват според творческите си способности. Графичният комплект ще съдържа героите на историята и средата, където се извършва действието (например, гората, замък и др.).
  • Учителят може да ги нарисува по по-опростен начин, може просто да направи черно-бели шаблони, които ще бъдат отпечатани на карти с два различни цвята: един неутрален (слонова кост или сметана) и друг цвят зпо избор (синьо, червено и т.н.). Важно е да се използват само два цвята! След като веднъж са нарисувани символите и елементите на пейзажа (например дървета, цветя, къщи и т.н.), те трябва да бъдат поставени на една или две страници по ред, според последователността на историята, така че децата да могат мислено да “разказват” един на друг историята по време на реализацията на техния “театър на тихата книга“.
Фиг. 2. Работилница “I musicanti di Brema Jazz” in the Museo del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo, Perugia (2019)

МАТЕРИАЛИ

  1. Лист А3 от 220 грама се разрязва надлъжно. Така полученият правоъгълник трябва да бъде сгънат наполовина и след това отново наполовина, за да се получи ефект на акордеон. Това ще бъде основата на нашата тиха книга и се нарича “лапарело”.
  1. В този момент децата изрязват героите и предметите на сцената и ги добавят към книгата, като ги залепват според предварително установената последователност.
  1. Това ще позволи на всяко дете по време на създаването на собствената си книга да разкаже историята.

Фиг. 3. Разрежете надлъжно и сгънете наполовина. “Лапорело”

👉 Вижте урока как се направи “театър на тихата книга” за разказване на истории!!! 
https://youtu.be/yoEPZwBGb-k

👉 Вижте урока за разказване на историята с “театър на тихата книга” https://youtu.be/FwuEknGEdTM

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО
ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ОТ ВРЕМЕ!

ВРЕМЕТО е основен елемент за децата.

Това време ще бъде “спокойно време”. Децата ще направят и силуети (двамата главни герои на историята) и ще ги поставят на пръчки като кукли, така че да могат да се движат свободно и да ги използват за разказването на истории.

Книгата, създадена по този начин, всъщност става нещо като театрален декор, където детето може да инсценира историята и затова устната история може да бъде придружена от “анимирана и визуална” история.

Фигура 4. Работилница “Cappuccetto Rosso”, а) в Основно държавно училище “МАРИЯ МОНТЕСОРИ”, Перуджа (2019). Работилница “I musicanti di Brema Jazz” (б) в Музео дел Капитол дела Катадрале ди Сан Лоренцо, Перуджа (2019)