Практическа разработка #

След и отвъд сесията

ВЪЗРАСТ: 5 – 11 години

Този лист ще даде съвети за това как да затворите сесия, какво да правите след сесия и може би понякога да се основава на преживяването отвъд сесията. Идеята е да се използва и засили положителното влияние или ползата от сесията за разказване на истории.

В продължение на около час учителят и децата слушат и разказват истории.

Как се затваря това специално време? Например, можете да използвате ритуална фраза.

ЗАЩО Е ВАЖНО?

Сесията за разказване на истории е повече от просто момент, в който да разкажете история. Важно е да се обърне внимание на всички чувства или неща, които са научени по време на сесията за разказване на истории. Също така е важно да не се прекратява сесията за разказване на истории прекалено внезапно. Ритуална фраза в края на сесията, като например “те заживели щастливо завинаги. Край.”, ще затвори правилното „време за разказване на истории” и моментът след това може да се използва като един вид преходен момент между свободата на момента за разказване и завръщането към формалния клас. Идеята е да се извлече полза от позитивността от сесията, за да се насърчи ученика да общува и да използва своите говорни умения извън сесията за разказване на истории.

КАК ДА ГО НАПРАВЯ?

За да продължи стимулирането на вниманието и ангажираността, децата трябва да бъдат насърчавани да използват различни сетива като докосване, зрение, движение, слух, най-добрият вариант е да ги комбинирате и които ще обогатят вътрешния свят на детето. Тези дейности трябва да се разглеждат не само като образователни, но и като забавни и творчески, за да станат по-привлекателни.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА

Картини, предмети, свързани със съдържанието на историята: малки фигури (направени от шоколад), плюшени играчки, герои, направени (от картон, дървена пръчка); подходяща фонова музика.

ПОДГОТОВКА / РЕАЛИЗАЦИЯ

Обучителен лист за всеки ученик, моливи, химикалки, пастели, цветни листове, лепило.

Децата ще бъдат подканяни да изрежат, оцветят и да направят приложения на литературен герой от конкретна история, разказана в клас. Също така, те ще нарисуват декор на историята, която се разказва, за да стане тя графична и по-осезаема.

ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ДЕТЕТО / ДЕЦАТА ОТКАЗВАТ ДА УЧАСТВАТ В ДЕЙНОСТТА:

Предлага им се друга дейност. Добре е да предложите дейности, за да включите тези ученици, така че да не се чувстват изолирани и да се чувстват съпричастни към историята.

– позволете им да бъдат наблюдатели на дейността на другите;

– предложете им да преразкажат историята;

– насърчете ги да помогнат на друг участник;

– предложете им да моделират герой или обект от историята.

 – обсъдете съдържанието чрез конкретни въпроси:

  • Кои са героите?
  • Какви са техните действия?
  • Кой от героите ви е най-симпатичен?
  • Какво мислите, че ни разказва тази история?

– дейности за развиване на умения за разказване на истории:

  • дикторски текст (по илюстрация, с герой) от определен момент
  • интервю с герой от историята

– други дейности:

  • илюстрация;
  • моделиране.

В края на сесията, в зависимост от съдържанието й, използвайте общи изрази и изрази като “Днес бяхте завладяващи разказвачи”, “Вие бяхте прекрасни и много артистични!”. Това еедновременно и начин напълно да затворите свързаната с разказването на истории сесия и да мотивирате учениците за други дейности от този тип.