Разработка по тема

Приказките по света

“Пътуването те оставя безмълвен, след което те превръща в разказвач”.
– Ибн Батута

Приказки за приключения

Мъжете са изследователи. Те винаги са преодолявали огромни разстояния, за да открият неизвестното, да отидат по-далеч, да се изгубят, за да се намерят (както много приказки разказват). Историите за пътешествия често са идеализирани. В края на краищата, изследвахме цялата планета, от дъното на най-дълбоките океани, до върховете на най-високите планини и отвъд: Луната, слънчевата ни система. Може да се запитаме къде ще спрем. Но не всички хора са пътували толкова много. Повечето от тях могат само да мечтаят за екзотични брегове и срещи с невероятни хора. Тези, които пътуват, споделят преживяванията си, като разказват какво са видели. И ако не, останалите ще пътуват във въображението си, до неизследвани брегове. Повечето хора никога не са напускали мястото си на раждане или просто са отишли до още няколко села. Така че приказките за далечните страни и неизследваните острови ще им позволят да пътуват малко във въображениетоси и да избягат от ежедневието си.

Не всички пътувания обаче са извършени без жертви и изпитания. Някои пътувания са търсения на отговори за обезпокоени души, някои пътувания са изпълнени с тъга и трудности, с разкази за изгнаниците на сърцето. Някои места не приемат изморения пътник. Някои пътешественици никога няма да се върнат от тези смъртоносни пътувания. Едно пътуване може да бъде изпълнено с чудеса и открития, но може да бъде изпълнено с предизвикателства и опасности. Основният компонент на пътуването е неизвестното. Цената може да е висока, а наградата е несигурна.

Темата за пътуването се среща често в приказките. Пътуването често се смята за инициатива, която ви позволява да реализирате потенциала си, да намерите отговори, да откриете себе си. Често това, което откривате, не е това, което сте си поставили за цел да намерите, но се оказва точно това, което наистина трябва да намерите. Приказките за пътуванията не са толкова за дестинацията, колкото за пътуването и предизвикателствата му. Истории за пътувания като епопеята на Одисей, “Пътуванията на Гъливер”, “Кандиде”, почти всички истории на Жул Верн и т.н. илюстрират този вид пътуване.

На френски казват, “Les voyages forment la jeunesse”, основно означава, че пътуването е източник на преживявания, които ви позволяват да растете, че пътешествията превръщат младите хора в пораснали. Известно е, че пътуването ви помага да откриете себе си, а в днешно време пътуването се превърна във въплъщение на личностното израстване и самопознанието.

Другият, неизвестният

Днес, ние познаваме по-голямата част от това, което е в нашия обсег, но ние все още се учим да опознаваме Другия. Нашият свят претърпява огромни промени по отношение на понятията за националност, етническа принадлежност или принадлежност към всякакъв вид общност. Трудно ни е да се адаптираме към други култури, трудно е да се наблюдава всеки и да се разбере неговият начин на мислене.
Един от начините, които могат да помогнат в разбирането на дадена култура, е да се погледне начинът, по който те възприемат света, особено чрез литературата. По време на детството ни, начинът ни на мислене е повлиян от нашите родители, културата около нас, но и, което е важно, от истории, приказки.

Да четем една история от другаде по света може да ни даде прозрение за техните вярвания, ценности, морал, тяхната култура, но и начина, по който те възприемат онова, което е различно от тях. Когато човечеството започна да открива далечни светове, са написани множество екзотични приказки и истории. Хората жадуваха за приключения и нещо друго, нещо различно. Днес все още бягаме след неизвестното, различното, но достъпът ни е много по-отворен и трябва да се научим наистина да се опознаваме един друг. Приказки от цял свят могат да ни научат за културата от цял свят. Много от тях са повлияли на нашата визия за света от ранна възраст.

Приключенията на приказките

Не само разказвачите са пътували много. С тях приказките са пътували от една страна или култура в друга са се трансформирали, като се смесвали, пренареждали, преоткривали. С времето приказките пътували толкова, ако не и повече, колкото и техните разказвачи. Днес имаме този транснационален корпус от истории, които си влияят едни на други, които се трансформираха с времето, които имат множество вариации, появили се в други страни. Това е форма на международна идентичност, която всички ние споделяме в нашия културен опит.

Всеки знае за приказките на Братя Грим, с произход от Германия, които са били преразказани и трансформирани толкова много пъти. Когато си спомня за източните приказки, човек не може да забрави “1001 арабски нощи”, от които Антоан Галанд превежда известните истории на “Аладин”, “Синдбад моряка” или “Али Баба и четиридесетте разбойници”. По света пътуват и разказите на Шарл Перо от Франция. Всеки знае и приказките на Ханс Кристиян Андерсен от Дания (https://revue.leslibraires.ca/articles/sur-le-livre/les-contes-a-travers-le-monde).

Голяма част от тези много известни приказки наскоро са били прегледани и преиздадени в друг формат от известния Walt Disney. Сега те формират общата култура на детството за много деца. Дори малко от тях все още да слушат приказки по традиционния начин, и оригиналните истории често са адаптирани или модифицирани.

Значението на приказките по света

Историите за пътувания помагат на децата да се изправят пред неща, които са различни, в безопасна среда, разширява тяхната гледна точка за света и им дава отворен ум. Помага им да открият другия и да растат. Те могат да помогна на различните ученици в класа да създадат обща култура и да се приемат един друг, ако разказват истории от собствената си култура. Те могат да идват от различни страни, култури или просто да имат специфични регионални или семейни традиции. Приказки от различни места ще им помогнат да преодолеят различията.

Дейности с децата

• Помолете учениците да потърсят традиционни или семейни истории в семейството си и да ги разказват в клас. Изслушването на различни версии на една и съща приказка в зависимост от регионите също може да е забавно.