Практическа разработка #

Насърчаване увереността у младите разказвачи

Как можем да подобрим увереността на младите разказвачи да разкажат история?
Как можем да се изправим пред страха от говорене пред публика

ЗАЩО Е ВАЖНО?

Самочувствието е индивидуална концепция, която се консолидира през годините. Това е от съществено значение за развитието на всяко дете. И ние, възрастните, родителите, учителите и приятелите, можем да помогнем, да предаваме основи, които насърчават положително самочувствие, способни да укрепват детето в лицето на най-големите предизвикателства.

Да се научим да говорим публично подобрява комуникативните умения и повишава увереността ни, когато сме по-млади.

Освен това, говоренето на обществени места помага на детето да развие други важни умения, като например да спори, да обсъжда или организира. Умения като убеждаване и лидерство се култивират от ранна възраст, когато се говори публично.

Ето защо, децата трябва да се научат да премахнат страха от това и да споделят своите идеи. Ето някои предложения как да им помогнем да спечелят доверие, докато говорят пред група.

Винаги давайте на децата възможности да говорят за това, което обичат да правят, какво чувстват; осигурете моменти на ежедневен разговор в класната стая, особено по време на сесията за разказване на истории, където децата могат да се изразяват. Учителят ще бъде обикновен слушател. Като им позволи да говорят по тема, за която се чувстват уверени и няма да се оценява, те ще имат повече свобода да говорят и да се чувстват по-комфортно да го правят. Говоренето ще бъде свързано с положително чувство, вместо да се свързва с ужаса от оценката на изпълнението.

1-Развивайте критично отношение в учениците, като им позволите да изразят собствените си идеи. Това ще ги накара да се чувстват в безопасност.

2 – Не говорете от името на ученика, когато той е с други деца и възрастни, с извинението, че децата са срамежливи.

Учителите/настойниците трябва да позволят на ученика/младия човек да отговаря за себе си със свое собствено темпо. Никога не отговаряйте вместо тях, но ги окуражавайте да говорят.

3- Слушането на кратки истории от ранна възраст обогатява речника и помага за структуриране на идеите на слушателите.

4- Дайте положителна подкрепа всеки път, когато ученикът говори пред класа.

5- Използвайте прости и кратки думи и кратки изречения с ученици с повече трудности в обучението.

КАК ДА ГО НАПРАВИМ?

Започнете с това да помолите ученика да разкаже кратки шеги или загадки, които лесно се запомнят и след това да накарат ученика да се чувства по-уверен в по-сложните разкази.

Осигурете моменти от ежедневния диалог / разговор по теми, избрани от учениците, като: какво обичат да правят най-много, любимите им животни, любими игри… винаги помагайте, когато се чувстват изгубени и винаги ги насърчавайте да говорят малко повече.

С подкрепата на книги, кукли или кутии за истории, учителят може да започне история и да я сподели с учениците, като предлага въпроси, които ще им дадат сценарий, за да разкажат допълнителен пасаж, като по този начин завършват разказа на учителя. (за повече информация вж. лист 16)

В допълнение към кръга за разказване на истории, моментът на правене на изводи е важен за изграждането на историите, като това е още една от причините, поради които учителите трябва да насърчават детските игри, като предлагат няколко възможности.

В класната стая, децата трябва да изпълняват различни упражнения за говорене, като например преструване на други хора / герои, баща, майка, учител, животно, полицай, пощальон, журналист, фея, чудовища и т.н.).

Кръгът на разговор трябва да бъде постоянна и ежедневна дейност, това е момент на взаимодействие и диалог между учениците и учителя. Той действа, като посредничи на разговорите, предлагащи ситуации, така че децата да могат да се изразяват с тази дейност, учителят да може да организира работни ситуации устно.

Детето говори за любимото си животно, може ли да имитира животното, а друго дете трябва да разбере кое е?

Създавайте моменти, в които учениците говорят за това, което обичат да правят най-много в свободното си време, учителят винаги ще бъде обикновен слушател.

Предложения:

Осигурете в класната стая кът за новини/четене/разговор.

(Създайте кръг с учениците на пода с възглавници или столове, създайте среда, в която всеки се чувства комфортно).

💡 Дейност 1

Учителят предлага ситуации, в които учениците могат да разкажат за уикенда си, да говорят за своя домашен любимец и т.н.

(От 6 годишна възраст)

💡 Дейност 2

Правим шеги с имитация, използвайки ономатопии. Пример: как звъни телефонът? Как мяучи котката? Имитиране на самолет…

Рими, скоропоговорки

Дайте дейности, които работят с органите на речта: раздвижващи устните, вибриращи езика.

(От 6 годишна възраст)

💡 Дейност 3

Поставете няколко обекта в “тайна кутия” и всеки ученик взима по един и трябва да го назове и да посочи неговите функции.

Поставете листове с инструкции и ученикът трябва да възпроизведе инструкциите.

(Говорейки да пеят, да говорят възможно най-бързо и имитират животни…)

(След 8 годишна възраст)

💡 Дейност 4

Връзка между училището и дома: разказването на историята/темата, която е работена в класната стая на родителите/бабите и дядовците.

(След 8 годишна възраст)

💡 Дейност 5

Учителят разказва история, а ученикът продължава историята, използвайки въображението си.

(От 7 годишна възраст)

💡 Дейност 6

Слушайте историите и след това помолете учениците от групите да разкажат историята на съучениците си или да разкажат историята в друг клас…

(След 8 годишна възраст)

💡 Дейност 7

Интервюиране на ученици на детската площадка, някои ученици играят журналисти или играят на филми…

Предизвикателство към учениците да заемат ролята на журналист и/или интервюирани (в малки групи)

Заснемането на дейността да е по начин, по който учениците да могат да наблюдават и коментират своите представления.

Учениците могат да получат обратна връзка за работата си.

И от учителя зависи винаги да похвали своите ученици, за да се чувстват по-уверени.

Учителят трябва винаги да дава положителна подкрепа на своите ученици и да прави конструктивна критика.

(След 8 години)

💡 Дейност 8

Учителят чете история/точка и предлага на учениците да изработят кукли на героите и всеки ученик разказва историята с помощта на куклите.

Група от 4 или 5 ученика драматизират историята и учителят заснема филмите, за да коментира по-късно и да подсили доверието на учениците.

(След 8 години)

💡 Дейност 9

Поканете родители/баби и дядовци да отидат на училище да разказват истории и след това да обърнат ролите; да предложат на учениците да разказват истории на своите поканени баби и дядовци.