Практическа разработка #

Видеозапис

ЗАЩО Е ВАЖНО?

Качеството на изказ се основава не само на гласа, но и на изражението на тялото и майсторството на жестовете. Заснемането на детски изпълнения фокусирани към жестикулиране на историята, така че те да могат да се чуват, но също така да се виждат един друг, може да отвори пространство на творчество и забавление!

Педагогическата целе да се подпомогнат децата да осъзнаят връзката между жестовете на тялото и устното творчество си и да развият своето самочувствие. Видеоклиповете трябва да имат за основна цел демонстрция на способностите на децата, а не техните дефекти или трудности.

КАК ДА НАПРАВИТЕ ВИДЕО?

Дейността по видеозапис трябва да бъде крайният резултат от пътя, извървян от учителите с деца, по време на семинарите за разказване, направени в клас.

СТЪПКИ:

1. Учителят избира темите, които да адресира към учениците (животни, страх, семейство… Вижте нашите педагогически комплекти) В нашата онлайн библиотека (https://seedsoftellers.eu/tales/) има истории, свързани с няколко теми и с различни нива на трудност.

2. След като приказката е избрана, ако е необходимо, учителят може да започне с кратко въведение към героите и сцените. Някои предпочитат да се захванат с приказката веднага, въпрос на личен избор от разказвача. Кратко въведение може да бъде полезно за ученици, които имат проблеми със следване последователността на разказа и имат нужда от структуриране.

3. Анимираният устен разказще се изпълни от учителя.

Могат да се използват различни техники за разказване на истории, например: жестове или използване на силуети, сенки, на Камишибай или малък театрален сценарий… (Вижте нашите образователни листове). Създаването на тези инструменти може да се превърне в дейности за семинар, който да бъдат предложен в класа.

Би било хубаво да предложим на децата да учат заедно и да определят онези движения и жестове, които биха могли да помогнат да се разкаже, да се подчертаят герои или части от историята.

Учителят може да даде пример, като разказва и тълкува историята.

4. Обсъждане на резултатите: някои разказвачи обичат да насърчават обратната връзка след историята. Някои въпроси могат да бъдат зададени на учениците, за да насърчат тази динамика и да проверят каква поука са взели учениците от историята (дали са я разбрали историята, почувствали са я и т.н.) Това е и начин да се улеснят учениците по време на разказване на истории, като стъпка преди да разкажат своите истории.

5. Видео прожекция: Видеоклиповете понякога могат да се използват след няколко сесии за разказване на истории, за да илюстрират различни видове разказване на истории и да се повиши доверието на учениците в разказването на истории – като видят, че другите деца могат да го направят и че не е необходимо историята да бъде съвършена. (https://seedsoftellers.eu/video/

6. Учениците разказват приказката първо по двойки, а след това цялата група.

7. Видеозапис. Първата стъпка е да се получи официално съгласие от родителите за заснемане на детето. (може да се подпише формуляр за съгласие)

Изберете неутрален фон за заснемането на видео.

Децата могат да създадат малък сценарий, за да го използват като среда за разказване на истории (обучителен лист 16 ):

  • да идентифицира ключовите елементи на историята: гората, замъка и т.н.
  • да създадат силуети, без да придават голямо значение на малките детайли, да ги залепят с двустранна лепенка върху бяла стена.

Едни и същи елементи могат да се използват за няколко приказки.

Създаването на тези сценарии може да се превърне в дейности за семинари, които да бъдат предложени в клас.

Когато накрая детето се почувства готово, може да започне записът на неговия разказ.

(Уверете се, че средата е звукоизолирана!)

ВАЖНО

Деца

През учебната година учителят има възможност да опознае по-добре децата, да “оцени” техните характери и особености.

При избора на децата за първите видеозаписи в клас, предлагаме да се даде приоритет на децата, които са показали, че са по-емпатични и комуникативни, способни да стимулират, да се интересуват и да привлекат и други (малки “водачи” за своите съученици).

Доброволното участие при заснемане на тези видеоматериали е от съществено значение за децата. Силно се препоръчва да не принуждавате тези, които не са заинтересовани да участват.

ИЗБОРЪТ НА историяМного е важно да оставите детето да си избере приказка, подходяща за неговото ниво. (ниво на трудност). Ако един ученик наистина иска да разкаже някаква конкретна история и това е малко трудна за него, учителят може да му помогне да се справи.

Децата трябва да знаят добре историята си и да я направят своя собствена. Историята трябва да се разказва много пъти в класната стая: от учителя, в малки групи или индивидуално от деца.

Пълна свобода на себеизразяване

Спонтанността е много важна; тя показва на децата, че има много начини да се разкаже една и съща история, но е необходимо да се дадат някои насоки, които да се следват (герои, логическа последователност на историята). Опитайте се да не прекъсвате децата, дори ако те правят граматични грешки или ако спират, и т.н. …

Атмосфера и време

Децата трябва да се чувстват комфортно и да се забавляват.
Ако е необходимо, променете класната стая, за да създадете по-гостоприемно място.
На всички деца, особено деца с дислексия, им е необходимо ВРЕМЕ. Не принуждавайте децата да правят нещата бързо.

Приобщаваща дейност

Тази дейност на видеозаписа трябва да има приобщаващ характер, трябва винаги да се следи за това всички стъпки да бъдат разбираеми за децата със специфични образователни потребности (SLD).

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ИМАТЕ родителско съгласие да заснемате децата!

ПРИМЕРИ ЗА ВИДЕО:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=zPOv2neosRM