Практически насоки

Разказването в училище
за овладяване на изкуството на словото

Съдържание

Проектът

Как да се разказват истории в училище?

Какви истории могат да бъдат ползвани?

Какви ще бъдат ползите?

Търсите версията на брошурата на това ръководство за четене офлайн или за печат?


 

Въведение в ръководството

Защо всички ние сме разказвачи

Въз основа на западноафриканска приказка

Паякът самка Ананси искаше да притежава цялата мъдрост на света само за себе си и знаеше, че мъдростта трябва да се намери в историите на небесния бог. Използвайки всичките си трикове, Ананси заграби всички истории, заключи ги в кутия и завърза тази кутия за корема си.

— Ще се изкача до върха на най-високото дърво и ще скрия кутията си с истории там, където никой друг никога няма да я намери, помисли си тя.

Ананси започна да се катери по дървото, но кутията, прикрепена към корема й, не спираше да се блъска в ствола на дървото.
Тя се изкачваше все по-високо и по-високо, но колкото повече се качваше, толкова повече кутията й пречеше.
Тогава Ананси чу смеха на дете в подножието на дървото.

— Подиграваш ли ми се?
— Да, извика детето, защото си идиот, Ананси!
— Грешиш! – извика Ананси, аз притежавам цялата мъдрост, която съществува. Всички истории на света са в моята кутия!

Детето се засмя още по-силно.

— Тогава защо носиш кутията, прикрепена към корема си, така че да се удря в ствола на дървото? Трябваше да я завържеш на гърба си!

Ананси знаеше, че детето е право. В гнева си тя развърза кутията и му я хвърли. Кутията падна към детето, но се удари в клон на дървотоОтвори се и всички истории изпаднаха.

Историите бяха пренесени от вятъра през океаните, горите и планините по целия свят. Историите се носеха бавно и кацнаха върху всички нас.

Ето защо всички ние носим истории със себе си.

Ето защо всички ние сме разказвачи на истории.

Barbara Lachi (Grimm Sisters)

Увод

Думата е преди всичко, в основата на сътворението, тя е един от най-старите инструменти на човечеството. Устната компетентност е в основата на цялото обучение: преди да се научи да чете и пише, детето трябва да се научи как да говори.

Склонни сме да вярваме, че има някои, които са родени оратори с естествена харизма, способни да се изразяват гладко … а има и други.

През ранните си години някои се възползват от социална среда, която благоприятства богатите и сложни разговори. Това много ги отличава от тези от по-малко привилегировани среди. Тази пропаст между тях се забелязва още от първия им учебен опит, задълбочава се през ученическите им години и има отражение върху техния професионален и социален живот.

На добри умения за говорене обаче може да се научи! И така, как можем да помогнем на учениците да подобрят владеенето на изговорената дума? Чрез практика, с разказване на истории.

Приказките са част от общо устно културно наследство, те са структурирани разкази: рамка, която насърчава разсъжденията, паметта, въображението, наред с много други предимства, които ви каним да откриете.

Избрахме да представим съдържание за ученици на възраст от 5 до 11 години, тъй като това са ключови години за изучаване на основите.

Съдържание

Проектът

Прозрения и дух на проекта

Как да се разказват истории в училище?

От педагогическа гледна точка методът, предложен в това ръководство, се различава от традиционно предлаганите в училище, които по-скоро са склонни да оценяват писмената реч и ученето наизуст.
От дидактическа гледна точка целите, които трябва да се постигнат, са различни от тези в писмената област. Устното изпълнение не може да бъде оценено по същия начин като писмен текст. Тук целта е да се даде възможност на децата да разказват истории без помощта на физически носители (книги, снимки и т.н.).
На уебсайта www.seedsoftellers.eu, в допълнение към педагогическите файлове и практически работни листове, ще намерите примери за истории, готови да бъдат разказани, както и аудио и видео записи.

Какви истории могат да бъдат ползвани?

Избрахме да се фокусираме върху истории от устната традиция: приказки, както и игри с пръсти, детски стихчета, кумулативни приказки, песни, митове и легенди …
Разказването на истории е една от най-старите и най-споделяните устни форми. Това са приказки, които трябва да се разказват със собствени думи и емоции!

Какви ще бъдат ползите?

Преди да разкажем история, се учим да слушаме. Когато разказваме история, ние създаваме свои собствени мисловни образи, работим върху паметта и въображението си, научаваме нови думи и, застанали пред другите, придобиваме самочувствие. Ползите от разказването на истории в училище принадлежат към три категории: езикова, познавателна и социална.
Разказването на истории в училище означава участие в приобщаващ, колективен проект, където всички – включително деца със специфични обучителни затруднения – са еднакво ценени.
Говоренето е и възможност децата да влязат в диалог помежду си, да се научат да се изслушват, което насърчава хармонията в класната стая.
Да се научиш да бъдеш по-добър слушател означава да станеш по-добър говорител. Да се научиш да бъдеш по-добър говорител означава да станеш по-добър мислител. А по-добрите мислители … са и по-добри писатели!
Следващ:

Проектът