Практически насоки

Разказването в училище
за овладяване на изкуството на словото

Съдържание

Въведение в ръководствот

Проектът

Как да се разказват истории в училище?

Какви ще бъдат ползите?

Търсите версията на брошурата на това ръководство за четене офлайн или за печат?


 

Какви истории може да се използват?

Истории от началото на човечеството, предавани от поколение на поколение чрез изречената дума.

Приказките са истории от миналото, разказани днес, за утре.

Amadou Hampâté Bâ

Избор на приказки

Как човек може да избере кои приказки да изпълнява за деца? Опитайте се да намерите приказки, които самите вие ще харесате. Можете да използвате базата данни за приказки, като използвате следния уебсайт (https://seedsoftellers.eu/), за да търсите приказка в зависимост от възрастта, типа, местоположението или можете да използвате тематичните работни листове, ако търсите конкретна тема. Възможно е, и дори е препоръчително, разказването на истории да се редува с други форми на разказване, като „кратки форми“, детски стихчета, гатанки, скороговорки, разкази с пръсти …. Забавлявайте се с разнообразие от истории!

Можете да се върнете към едни и същи истории от една сесия към следващата и постепенно да започнете да добавяте нови. Във всяка сесия може да има комбинация от различни видове истории, в които учениците участват или не участват. В началото на всяка сесия можете да използвате гатанка, за да ангажирате вниманието на децата, да предизвикате любопитството им и да стимулирате активното им слушане. За да сте сигурни, че включвате всички, можете също да използвате песен или детски стихчета и игри с пръсти за по-малките деца. От време на време можете дори да разкажете различна версия на една и съща история (има повече от 500 версии на „Пепеляшка“ по целия свят). Това е забавен начин за докосване до различни култури.

Сред многото различни видове устна литература малките форми, кумулативните приказки и приказките за животни са най-подходящи за малките деца. Следват етиологични приказки, вълшебни приказки, а за по-големите деца – хумористични приказки, митове, епоси и легенди.

Скороговорки

Петър плет плете, през три пръта преплита. Плети, Петре, плети, през три пръта преплитай.

Крал Карл и кралица Клара крали кларинети от кралската кларинетаджийница на крал Карл Трети.

Шейсет и шест шишета се сушат на шейсет и шест шосета.

Различни форми на устна литература

Кратки форми

Те са добри инструменти за обучение и предаване на знания на най-малките.

 • Детски рими
 • Игри с пръсти
 • Гатанки
 • Скороговорки
 • Пословици и поговорки
 • Шаради
 • Песни

Приказки

Универсални истории, които всеки може да предаде по свой начин, приказките имат много поджанрове.

Кумулативни (верижни) приказки

Подходящи са за малки деца. Верижните истории или кумулативните приказки имат повтаряща се структура. Ритъмът се създава от една и съща формула, която се повтаря в цялата история. Ходът на историята е разтегнат до максимум, за да подготви края, който да бъде непредсказуем и удивителен.

Приказки за животни

Най- важна роля в тях играят антропоморфните животни (животни с човешки характеристики).

Етиологични приказки

Те са адресирани към най-малките, особено към онези във възрастта на „защо?“ – между 3- и 6-годишни. Те насърчават любопитството, наблюдението и разсъжденията. Насърчават детето да отдели време да наблюдава света и да задава въпроси за него. Това са кратки истории с проста структура, които приканват децата да погледнат на света по различен – поетичен и фантастичен – начин.

Хумористични приказки

Тези приказки карат хората да се смеят. Чрез сатира или ирония, героите се превръщат в карикатури на конвенционални социални типове Те са и инструмент за социална регулация.

Вълшебни приказки

Те са сложни под наивния си външен вид и едноизмерни характери. Поставят под въпрос големите екзистенциални теми, с които хората се сблъскват: раждане, преход към зряла възраст, смърт, отношения между поколенията … Действието се развива извън мястото и времето. Вълшебните приказки имат обща структура.

Чрез опростяване: 1. Героят страда от липса на нещо или от допусната грешка. 2. Тя/той се впуска в търсене. 3. Изправя се пред предизвикателства (най-често три). 4. Среща се с противници и помощници. 5. Историята има щастлив край.
Вълшебните приказки са оптимистични. Дори когато изпитанията са ужасни, краят винаги е хубав. Дори и когато героят е антигерой… (не е задължително приказката да следва общоприетата морална структура).

Богатата символика се отнася най-вече за:

 • Числата (напр.: 3 събития, 7 братя, 12 гарвани, 40 крадци, 1001 нощи …)
 • Местата (напр.: гората, океанът, замъкът…).
 • Героите (напр.: крале, принцеси, кръстница вълшебница, мащехи, вещици, дракони…).
 • Предметите (напр.: златна ябълка, стъклен ковчег, стъклен чехъл, бързоходни ботуши …) и т. н.

Митове

Митовете са свързани с вярванията. Те са устни разкази, които отговарят на големите въпроси, които човечеството си задава, когато разсъждава за произхода си. Те структурират нашите отношения с природни и свръхестествени сили. Разказват за ключовите стъпки от произхода на Вселената до (понякога) нейния край. В сегашния ни свят съществуват мощни митове, които влияят на ежедневието ни.

Епос

Епосите водят до основаването на нациите чрез истории за подвизите, извършени от техните герои. Първоначално устно разказвани от поети (aoidos), епосите са основополагащи и структурни разкази, които преразказват раждането на цивилизациите.

Легенди

Местните легенди придават значение на места или реални събития и създават ментална представа за общата територия или история.

Гатанка

Бясно куче, хвърковато,
за очите непознато,
дим мотае по небето,
тръни гони по-полето.

Що е то?

Вятърът

Кумулативните приказки предлагат повтаряща се структура, която улеснява разбирането и запаметяването. Тази структура позволява участие в историята чрез активно слушане, докато се идентифицира и се очаква какво ще бъде казано. Кумулативните приказки позволяват да работим върху хронологията на събитията, също и върху логическите връзки между причина и следствие.

В приказката „Дядо и ряпа“ (може да бъде открита в библиотеката с приказки), неуспехът да се извади ряпата от земята води до въвеждането на нов герой, който идва на помощ. Когато най-накрая ряпата е извадена, всички герои падат.

Хумористичните приказки са насочени към по-големи деца. Пример за такава приказка е „Думата на магарето“ с Насредин ходжа, популярен герой в средиземноморския басейн:

„Насредин, ще ми заемеш ли магарето си? Трябва да закарам зърното си на мелничаря“, попитал един селянин. „Лош късмет! Току-що го дадох на друг.“ Тогава магарето на Насредин започнало да реве зад вратата на конюшнята.“ Хей Ходжа, нямам толкова големи уши като на магаре, но това, което чух, чух. Ти ме излъга!“ Насредин почервенял от гняв: „Махни се от погледа ми, негоднико! Щом вярваш на думата на магарето повече от моята, няма какво да правим заедно!!”

Предишен:

Как да се разказват истории в училище?

Следващ:

Какви ще бъдат ползите?