Практическа разработка #

Структури на историята

Структурата на историята е един от най-важните компоненти в разказването на истории. За да се проследи разказът, структурата трябва да бъде ясна и добре изградена в полза на публиката. Неструктурирани истории като правило водят до откъсване от от публиката, объркване или просто скука. Овладяването наструктурата на историите е голямо предимство в смисъл, че те ще помогнат на учениците да изградят съгласувани разкази в други области от живота си.

ВЪЗРАСТ: 5-11 години

ЗАЩО Е ВАЖНО?

Целта е естествените структури на историята да се внушат в съзнанието на учениците, като сюжитите се повтарят няколко пъти, така че те да могат да различават отношенията на причинно-следствените връзки и естествения поток на историята. Мимически те ще са склонни да следват същите структури, когато разказват свои истории, но има и начини да се стимулира това създване на структури. Учениците могат да използват карти на историята или пръчици, за да структурират историите си. Изграждайки структурата, те неизбежно ще разбират по-добре ключовите елементи, основните моменти и общата структура на историята.

Създаването на такива структурни инструменти ще стимулира тяхното въображение и ще спомогне за развитието на техните умения за визуализация чрез трансформиране на обекти от околния свят или използване на символи, за да се създадат нови обекти с нови свойства. Това ще развие тяхното въображение и творчество.

Стремеж към способността да се трансформира околният свят чрез анализиране и синтезиране на качествата на обектите. Тази техника е една от първите, с която детето научава за реалността и заобикалящия свят (пръчката е кон, куклата – принцеса или бебе и т.н.).

Този работен лист и тази методика помага тда се формира отношението на структуриране на повествованието и мисловния процес, като същевременно се развива способността за търсене и намиране на много различни, разнообразни и нестандартни отговори на въпрос или проблем. В случай на използване на предмети, символи или елементи за структуриране на историята физически или визуално, се започва със задачи, свързани с асоциации, при които децата трябва да генерират алтернативи, които отговарят на зададени условия. Целта е да се направи бърз преглед на идеите и опита в творческото търсене.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА:

След като основните структури на историята са донякъде разбрани, учителят може да поиска от ученика да създаде кратки истории, базирани на предмети от ежедневието, върху които ще се прилагат тези структури. Използвайки придмети от бита, учениците трябва да използват въображението си, за да създадат разказ, а не просто да повтарят много стереотипна история. Тео ще трябва да изградят нов разказ, базиран на сюжетните структури, които познават.

Групов разказ

Друго упражнение може да бъде груповото разказване на истории. Учителят ръководи различните етапи на историята и насърчава учениците да следват много обща структура.

Например:

1) Учителят моли ученика (на доброволен принцип) да избере заглавие за историята, която всички ще разкажат заедно.
Ученик доброволец: “Кокошката и чадъра”.

2) Учителят моли учениците да опишат кога се случва историята.
Ученик доброволец: Едно време, когато динозаврите били живи, а кокошката все още имала зъби…

3) Учителят моли друг доброволец да даде “къде”
Ученик доброволец: в земя, където всички дървета вместо листа имали мехурчета!

4) Учителят моли друг доброволец да опише героя:
Ученик доброволец: малко жълто пиле само с един зъб.
И т.н. … до края на историята.

В началото историята може да има много базова структура и с течение на времето учителят може да създава по-сложни структури.

Тази структура може да бъде подготвена и под формата на карта на историята с много общи стъпки или като списък с подсказки:

–       Имало едно време…

–       Когато….

–       В страна, където…

–       Героят на име…

–       Това беше (действие) ….

–    и др.

 Друго упражнение би било да създадете и разкажете собствената си история с любим герой от друга история. Героят се поставя в различно време и при различни обстоятелства. Например: Спящата красавица се събужда в съвременния свят. Да познаят какво се е случило до героя/Да се промени краят на историята.

Използването на структурата на добре позната история, но с промяна на героите също може да бъде интересно упражнение, което да се направи с учениците.

ПОДГОТОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ:

  • Анализ на качествата (свойствата) на обекта и промяна на качество (свойство) в зависимост от избора. Обяснение на причините за трансформацията и последиците от нея.
  • Подготовка на общата структура на историята за груповото разказване на истории.

ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ДЕЦАТА ОТКАЗВАТ ДА УЧАСТВАТ В ДЕЙНОСТТА:

На детето се предлага:

  • да бъде наблюдател на дейността на другите.
  • да помогне на учителя при ръководене на груповата сесия за разказване на истории.
  • да изберете оригиналната история, от която ще се променят героите.

Специфични дейности, свързани с приказките:

  • илюстрации, рисуване на картини от непрозрачна кутия, обекти;
  • разказване и слушане на фантастични истории;
  • въвеждане на елементи на фантастична хипотеза.