Racconti
Est Europa e Russia

📹 Косе Босе (The blackbird)

level 1
Difficoltà *
Temi : Animali

Резюме: Хитрата лисица всеки ден отмъквала от Косето по едно яйчице.Взела и последното и Косето заплакало. Чуло го кучето. Решило да накаже хитрушата. Тя се скрила в една дупка, но опашката ѝ се подала, кучето я издърпало и разкъсало кожухчето ѝ.

Per abilitare i sottotitoli nel video puoi abilitarli cliccando sull’apposita icona.

по народна приказка