Racconti
Est Europa e Russia

📹 Големи лъжи (Big lies)

level 1
Difficoltà *

Резюме: В приказката се разказва за двама братя лъжци. Единият върви от село на село и лъже хората, а другият минава през същите села и потвърждава лъжите на брат си, дори и по-големи ги разправя, а селяните се чудели и маели на думите им.

Per abilitare i sottotitoli nel video puoi abilitarli cliccando sull’apposita icona.

по едноименнатаприказка на Елин Пелин