Кратки форми
Западна Европа

📹 La poule est sur le toit

level 1
Трудност *

Можете да активирате субтитрите на български език, като щракнете върху иконата за субтитри в контролите на видеото.

Comptine – tradition orale