Практическа разработка #

Очароване на публиката

Как разказвачът привлича вниманието на слушателите?

ЗАЩО Е ВАЖНО?

Разказването на истории не е проста задача и не привлича вниманието на слушателите. Моментът трябва да бъде подготвен внимателно и точно. Разказвачът може да направи това по различни начини с помощта на различни стратегии/ресурси, като направи момента приятен както за самия себе си, така и за слушателите си, за да задържи вниманието на всички и да ги пренесе във света на фантазиите. Позата на тялото и вокалният израз на разказвача ще осигурят моменти на напрежение, като фиксират вниманието и стимулират въображението на слушателя.

Разказвайки истории, като стоят или седнали, използвайки много или малко от тялото, вниманието на слушателя е важно. Да задържите внимание просто с поглед ще окаже въздействие и несъмнено ще бъде от решаващо значение за достигането до слушателя. Гласът и мълчанието са два основни инструмента за всеки разказвач. Важно е разказвачът да знае как да създава моменти на пауза, да използва по-високи и ритмични или меки тонове на гласа в ускорени моменти, спокойни или напрегнати, без да забравя да използва ономатопеични думи, за да опише звуците. Ето защо е важно историята да бъде избрана според възрастовата група, използвания език и естетическите и тематичните вкусове на целевата аудитория. Темите на историите (виж Педагогически комплекти по теми), които най-добре отговарят и се харесват на различните възрастови групи ученици са:

  • До 3-годишна възраст – истории за играчки, природни същества и басни са любимите;
  • от 3 до 6 – те предпочитат истории, които повтарят думи, изрази или фрази с кумулация, както и приказки; (виж лист No 15)
  • на 7-годишна възраст – разкази, които включват феи, магия, животни и приключения;
  • от 8 до 9 години – интересуват се от приказки с по-сложни и завъртяни сюжети и приказки, свързани с реалността;
  • От 10-годишна възраст – интересуват се от приключения, пътувания, изследвания, епоси, басни, митове и легенди.

В края на разказа, за да развият говорните умения и свобода на изразяване, от съществено значение е учениците, които слуша,т да имат активна роля като важни и градивни помощници.

КАК ДА ГО НАПРАВЯ?

За да бъдете добър разказвач и да привличате вниманието на слушателите:

👉 Изберете истории, които познавате добре и харесвате;

👉 Запишете историята, за да запомните събитията и да ги представите ясно и във форма, която навежда към размишления; (повече в лист номер 10)

👉 Подгответе дикторски текст и реквизит, ако има такива, репетирайте пред огледалото или пред хората, които могат да ви дадат обратна връзка;

👉 Изберете удобно и спокойно пространство, което създава уютна среда за всички.

👉 Разказвайте историята с ритъма и времето, което всеки разказ изисква.

👉 Когато е възможно, включете слушателите си в разказването на истории.

За да се адаптира по-добре историята и да се привлече вниманието на слушателите, разказвачът използва различни ресурси (глас, жестове, изражение на тялото…), за да подпомогне успеха на активното слушане.

💡 ресурс 1

Разказвачът избира подходящото физическо пространство. Околната среда трябва да бъде хармонична и уютна, без външни разсейващи фактори.

💡 ресурс 2

Отличните ресурси за разказване на истории и стимулиране на въображението и изказа, което улеснява реализацията на фантазиите и изразяването на чувства са: използването на предмети, които могат да се използват на сцената – като реквизит; използването на цветно килимче с изрязани образи от историите; използването на престилка, където символите могат да бъдат залепени; манипулацията на кукли или кукли с пръсти и китайски силуети. (Вж. лист 19)

💡 ресурс 3

В ключови моменти от разказа може да помогне и използването на обикновени музикални инструменти, които са достъпни за групата, или инструменти, направени от самите ученици, както и звуковият репертоар, сътворен с тялото

 Пример 1- Кукли с пръсти

Пример 2 – Приказка на престилка

(Колоритен и динамичен педагогически ресурс, където героите на историята са поставени на лепещо велкро, на престилка, която служи като сцена на историята).

Пример 3 – Китайски сенки (виж лист номер 19 за повече информация)