Практическа разработка #

Езикът на тялото на младите разказвачи

Как можете да преподавате езика на тялото, за да помогнете на учениците да придобият самочувствие, да запомнят историята и да ангажират публиката?

ЗАЩО Е ВАЖНО?

Устното разказване е сценично изкуство. Следователно то се реализира както чрез вербална комуникация, така и чрез израза на тялото. Последното е подкрепено от жестовете, позата, изражението на лицето и тона на гласа на тези, които общуват. От съществено значение е детето да разбере, че тази невербална комуникация, дори повече от думите сами по себе си, създава, пленява и поддържа вниманието на тези, които слушат, така че ще бъде важно да се обясни и работи с учениците, чиито аспекти потвърждават добър устен изказ. Има проучвания, които показват, че невербалната комуникация е отговорна за 55% от предаваното съобщение!

Затова е важно децата да бъдат подготвени, за да могат да разберат историята, която ще разкажат. След това те трябва да осъзнаят, че тялото им е също толкова важно средство за комуникация, не само защото им помага да запомнят историята, която искат да разкажат, но и за да могат да общуват ефективно с тези, които ги слушат.

Аспекти, които трябва да бъдат взети предвид при невербалната комуникация:

👉 Поза: ако разказвачът не прави визуален контакт с публиката, ако държи раменете си приведени или ако обратното, той е много развълнуван, това ще попречи на зрителите да следват историята. Правилната стойка на гръбначния стълб също е от съществено значение за освобождаването на диафрагмата и следователно за правилното освобождаване на гласа. (Вж. също Обучителен лист 6)

👉 Изражение на лицето: да се убеди малкият разказвач да разбере определящата роля на изражението на лицето, особено когато се подразбира ирония или когато акцентът е поставен върху определени моменти от текста.

👉 Жестове: като сценично изкуство при разказването на истории също са важни жестовете, но не толкова, колкото в театъра, така че разказвачът трябва да разбира, че жестовете са фундаментални за поддържане на връзката с тези, които го слушат. Те са необходими и за запомнянето на историята, като направят от нея карта на тялото.

👉 Глас и контрол на дишането:необходим инструмент за успешно устно разказване, гласът позволява на слушателя да получи достъп до вербална комуникация, което означава, че трябва да се използва чуваемо, с паузи и ясно звуково ниво, което изключва тревожност и нервност .

Работата върху тези аспекти на невербалната комуникация с учениците е от съществено значение, за да може детето да развие правилно самосъзнание и да се чувства уверено, за да разказва истории, които знае, във всеки контекст.

КАК ДА ГО НАПРАВЯ? 

Преди началото на устните сесии за разказване, можем да по работим в час по упражнения, които позволяват на ученика да развие своите умения за изразяване чрез тялото и с тях да подобри собственото си познание и увереност.

1. Помолете учениците да разкажат истории, които знаят. Направете видеозапис и след това го гледайте с учениците, като ги помолите да се съсредоточат върху езика на тялото, за да могат да определят кои аспекти се нуждаят от подобрение. Децата обикновено са много честни и могат да осъзнаят върху какво трябва да се работи. (повече за видеокарта номер 21)

Предложения: 

  • Записвайте кратки откъси, включващи всички ученици в класа, за да създадете мотивация у всички да се подобрят.
  • Помолете учениците да си водят бележки и да споделят идеите си един с друг.

2.Тъй като устното повествование е сценично изкуство, предложените упражнения могат да се провеждат в театрални/драматични класове. Можете да започнете от аспектите, които учениците са определили като най-трудни за тях.

СЪВЕТ: За едно занятие може да се подгатвят предложения за упражнения в четирите аспекта на невербалната комуникация, изброени по-горе: поза, изражение на лицето, жестове и глас.

💡 Дейности за обучение за добра стойка 

1-Помолете детето да се опита да каже изречение в няколко пози: свита, изправена, кръстосана, седнала, докато стои и определете позицията, в която се чувства най-удобно. Обсъждайте индивидуалните мнения в група.

2-Вкарайте динамика в играта на въображение, в която детето представя сюжетен персонаж с тялото си, например като поза на вещица (свити рамене, извити ръце и злобна усмивка) или тази на гигант (разтворени ръце и крака, широки стъпки, уста, която се отваря широко, за да говори).

3-Упражнявайте сгъване и релаксиращи движения на някои области на тялото, като раменете, ръцете, корема и накарайте децата да осъзнаят, че когато са нервни, те естествено свиват определени части на тялото и че трябва да се опитат да се отпуснат, за да се постигне по-естествена поза.

4-Упражнявайте техники за релаксация в седнало положение, като:

– Да помолим учениците да усетят пръстите и стъпалата на краката си, отпускайки се максимално.

– Да отпуснат мускулите на краката и коленете.

– Да свободят ръцете, дланите и пръстите.

– Да се опитат да отпуснат скалпа и и да отстранят всички бръчки от притеснение от лицето.

– Помолете всички да се прозяват и след това да стискат бавно.

💡 Дейности за трениране наизраженията на лицето

1-За да бъде ученикът наясно с изражението на лицето си, би било добре да може да изпита емоциите през лицето си, като използва огледало.

2-Интересна дейност е игра на карти на емоции, където всеки ученик трябва да изрази чувство или емоция чрез изражението на лицето си и другите трябва да познаят това, което иска да покаже. Тази техника е особено важна, когато разказвате история и искате да задържите вниманието на тези, които слушат.

💡 Дейности за обучение на различни жестове

1-Изграждане на карта на тялото по приказка, т.е. да се помогне на ученика в избора на жестове, които подпомагат запаметяването. Този компонент е особено полезен за деца, които имат затруднения с ученето, защото позволява на детето да общува по-ефективно.

💡 Дейности за обучаване на контрол нагласа и на дишането

1-Помолете детето да поеме дълбоко дъх, запълвайки дробовете си напълно, сякаш са балони, които ще се пръснат.

2– За да излиза гласът свободно, ученикът трябва да знае как да прави прости упражнения за загряване на гласа, като: бавно вдишване и издишване; вдишай, брой до десет и издишай; бройте до сто на петици. Кажи обратно от 17 до 0.

3– Упражнения, които помагат на детето да познава гласа си, така че да може да избере този, който иска да използва във всеки един момент от разказа си, включително да повтаря малка римовка по различни начини: с напрежение, с гняв, с тъга, нервно, радостно, като телевизионен говорител, като реклама, като рок песен, с лиричен глас, с много мекота, много силно, бързо, бавно.

🗺 Примерза карти за трениране на изражението на лицето

(виж повече на листове 6 и 7)

🗺 Пример за карта с жестове на история

Спил: “Ключът към Рим”

Тук е ключът към Рим
Рим има улица
на улицата има къща
къщата има маса
масата има клетка
клетката има гнездо
Гнездото има птица
Която пее и казва:
птица в гнездото
гнездо на клетка
клетка на маса
къща маса
улица дом
улица в Рим.