Деветият брат 

Нявга отдавна живял на света цар белобрад и премъдър. Имал той девет момчани чеда, с буйни и смолени къдри. Бил той посърнал, безпомощен бил, чезнел от болест незнайна, всуе боляри му билки варили, всуе баячи му баяли.  Свикал най-сетне премъдрия цар...