Крали Марко

През една ранна лятна утрин Крали Марко се дигна от леглото, облече се, наложи самурения си калпак, препаса сабята си и викна на невестата си: – Невесто Ангелино, оседлай ми кончето Шарколията, че съм решил да потегля на дълъг път. – Къде ще идеш, сине?...

Портрет на Ян Бибиян

В едно малко градче, при една висока планина, при една голяма река имаше едно хлапе. Но то не приличаше на другите деца от градчето. То беше малко по-друго. Първо, то никога не вчесваше косата си и затова тя стоеше на главата му чорлава на челото и смачкана отстрани,...