Крали Марко

През една ранна лятна утрин Крали Марко се дигна от леглото, облече се, наложи самурения си калпак, препаса сабята си и викна на невестата си: – Невесто Ангелино, оседлай ми кончето Шарколията, че съм решил да потегля на дълъг път. – Къде ще идеш, сине?...