Сътрудници

Семената на разказвачите има за цел да се съберат допълнителни педагогически ресурси и да се споделят адаптирани материали за насърчаване на уменията за говорене в училище. Всички институции и организации, както и учители, могат да станат външен сътрудник на Seeds of Tellers. Ако вие или вашата организация желаете да вземете участие в проекта Seeds of Tellers, моля свържете се с нас.