Практически насоки

Разказването в училище
за овладяване на изкуството на словото

РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ В УЧИЛИЩЕ

Добррите говорни умения могат да се изучат, но как?
Чрез разказване на истории

Стъпка 1:
Всичко започва със слушане

Думата принадлежи наполовина както на този, който говори, така и на този, който слуша.

Монтен

Открийте акта на разказване на истории

Попитайте класа: „Някой знае ли история?“. И ще се вдигнат много ръце. Сега ги попитайте: „Кой иска да разкаже историята, която знае?“ Малкото деца, които остават с вдигнати ръце, със сигурност имат някой в семейното си обкръжение, който да разказва историите устно.

На този етап целта е да се позволи на всички ученици да открият и изпитат устното разказване на истории, без подкрепата на книга. Фазата на откриване обхваща толкова сесии, колкото е необходимо, докато някои деца не се осмелят да разкажат история (обикновено 2 до 5 сесии).

Имитациятае първото средство за обучение. Тук учителят (и / или външен говорител, ако е необходимо) е основният говорител и разказва няколко приказки с различна сложност и продължителност.

За да стимулира желанието на децата да разказват истории, възрастният трябва да се чувства комфортно с историята, трябва да вярва в това, което разказва. Без тази вяра, как би могъл да очаква публиката да повярва в неговата история? За целта възрастният трябва да използва свои думи, свои жестове, като същевременно се чувства свободен да взаимодейства със слушателите. По този начин слушателите получават възможност да формират умствените картини и асоциации, които съставят историята.

Именно емоциите, вътрешните състояния, през които преминават слушателите, им позволяват да разберат и представят историята чрез собственото си мислено изобразяване – а не самите думи.

Постигане на свободна реч

Тази фаза е повод да се предложи на децата да се потопят в речта и да разказват истории, за да се събуди у тях желанието да разказват историите, които самите те са чували.
Този момент трябва да е време на свобода на слущане за всички. Учителят ще трябва да бъде търпелив и да изчака децата сами да пожелаят да говорят. Някои много бързо ще се възползват от възможността да разкажат, на други ще отнеме повече време. Освен че се запознава с акта на разказване на истории и позволява на всяко дете да изгради обща култура на разказване на истории, слушането на истории ще му позволи:

 • Да упражнява чувството за активно слушане и запаметяване.
 • Да създава свои собствени ментални образи.
 • Да разбере логическата структура на историята.
 • Да разширява речниковия си запас, начините на изграждане на фразата и речта.

Преходът към следващата фаза ще зависи от скоростта, с която речта става достъпна в класната стая. В някои групи децата искат да говорят на третата сесия, в други понякога е необходимо да се изчака шестата сесия…

Какво се случва при повторението

За възприемането на дадена история, е добре да я прослушате няколко пъти. Ето как възприемането на една история (активно слушане) може да се променя от една сесия до следващата:

Първо слушане:
откриване на историята.

Второ слушане:
проверяваме дали сме разбрали правилно, оценяваме по-добре някои детайли.


възприемаме цялата история, виждаме я като цяло, евентуално я свързваме с други, като откриваме или конструираме скрити значения – това е етап на интерпретация.

Четвърто слушане:
поемаме собствеността върху историята, имаме активно познание за нея, можем да я разкажем със собствените си думи.

Гатанка

Даваш я, връщаш я,
Режеш я.
И без да я виждаме,
Може да се изкриви.

Що е то?

Речта

Учители, можете да го направите!

За да започнат децата да говорят, те трябва да имат модел. Вероятността децата да го направят ще бъде по-голяма, ако техният учител, а не външен фасилитатор, им дава пример. Децата ще възприемат разказването на истории като самостоятелна дейност, като умение, което си заслужава да се научи и усъвършенства. На практика децата са много по-добри в разказването на истории, отколкото в четенето им на глас.

Някои учители първоначално се съмняват в способността си да разказват истории, но разказването на истории често разкрива техния вътрешен талант за това. Дори без опит, учителят трябва да си позволи да започне да разказва истории: това, че никога преди не е разказвал история, не означава, че не може да го направи. Освен това децата уважават речта на учителя. Така че продължете!

Историите са поставени в книги, но ние можем да ги извадим оттам. Някои ще твърдят, че тъй като вече са толкова добре написани, не бихме могли и не бива да променяме формулировката им. Но да, можем да я променим! Затворете книгата. Вече знаете историята, опитайте се да я разкажете, повярвайте в себе си. Бъдете смели с думите и емоциите си. Приказка може да се разкаже без книга или илюстрации, но не и без гласа ви, който я оживява.

Не става въпрос за представяне на артистичен спектакъл, а за обучение на децата да говорят структурирано. Използвайте тялото си, гласа си, отделете времето, необходимо за създаване на образите. Не е нужно да разказвате историята по театрален начин или напълно перфектно. Децата харесват истории и са лесна публика. И помнете: те не обръщат внимание на разказвача, когато слушат приказка, а на самата приказка.

Gustave Doré

Стъпка 2:
Време за децата

Ритуализирана дейност

Въпросът е да се създаде истинска практика на говорене, да се създаде дейност със собствени кодове: слушане и участие, когато бъде попитан, зачитане на думата на разказвача, без да бъде прекъсван. Детето ще има възможност:

 • да слуша и взема участие
 • да уважава думите на разказвача, без да го прекъсва, без да го критикува, да позволи на всеки да разкаже история на групата, от начало до край.

Кръгът на речта

Децата и възрастните са разположени в кръг.
Защо точно в кръг? Това е рамка, която позволява на всички да бъдат на едно и също ниво, обърнати с лице един към друг, като по този начин улеснява циркулацията на речта.

Отсега нататък всеки може да поиска да разкаже история, а учителят също може да насърчи децата да го направят.

Практиката ще ви направи перфектни!
Чрез говорене ще станете добър говорител!

Ако ученик не желае да слуша историите (това се случва доста рядко) той може да се отдалечи от кръга и да остане в стаята, без да прекъсва останалите. Кръгът обаче остава отворен и ттой може да се присъедини към него, когато пожелае.

Ролята на учителя в кръга е да улесни циркулацията на речта. Малко по малко, с опит, учениците се учат да се изслушват и уважават.

Учителят добавя една или две нови истории към всяка сесия, за да обогати общия репертоар. Учителят може да реши да ограничи говоренето до вече чути истории или да го отвори за това, което децата може да искат да донесат отвън.

За започването на история може да се използват ключови фрази (Имало едно време – много отдавна; преди, когато животните можели да говорят…) и да я завършат. Това са опорни точки, които могат да помогнат на децата, когато започнат да разказват своите истории.

Практическа организация

Създайте точно определено място (библиотека, пространство в класната стая ...):
• достатъчно голямо, така че целият клас да седи в кръг (на пода или на столове)
• достатъчно спокойно, така че децата да не се разсейват от околния шум
• не твърде голямо, за да се избегне резонирането или губенето на гласове

Създайте обичаен ритъм:
• седмична сесия, един и същ ден, едно и също място, едно и също време (ако е възможно, сутрин)

Продължителността трябва да бъде адаптирана към възрастта и способността за слушане на учениците:
• между 30 минути и 1 час

Провеждайте тези сесии с целия клас (ако е възможно):
• за да изградите групова динамика чрез практиката да се уважава речта на другите ученици и да се споделя едно и също устно наследство.
• Децата седят в кръг (на пода или на столове). Учителят и всички други възрастни седят между тях в кръга.

Как да събудим желанието да се разказва

Свидетелство на Жан-Кристоф Гари, учител

Избирам предварително час, който ми се струва удобен, за предпочитане в средата на седмицата, като избягвам края на деня. В началото на часа привличам вниманието, след това, без преход, разказвам история. След това продължавам с настоящия урок. Следващата седмица, по същото време, след като съм привлякъл вниманието, разказвам една или две истории. Третата седмица привличам вниманието на класа, след което преминавам направо към урока. Учениците веднага реагират: „Ами история?“ Преструвам се, че се изненадвам, и след това, този път по тяхна молба, започвам да им разказвам няколко истории. И така, малко по малко, историите ще отнемат вече цял час и много бързо учениците ще ме попитат: “Можем ли да имаме определено време за истории?” Те са тези, които го наричат така.

 

От момента, в който е отделено време за истории, подготвям изненада за учениците си: когато влязат в класната стая, бюрата се преместват и столовете се подреждат в кръг. В следващите сесии учениците сами се грижат за подготовката. Организираме се на ротационен принцип, на доброволни начала, което работи много добре. Усещайки удоволствието от слушане на истории, те инстинктивно усещат и желание да разкажат. Така че, когато някои от тях дойдат при мен и ме питат дали им е „позволено“ да разкажат история, аз им отговарям: “Боже, каква страхотна идея!”. Ето как постепенно думите на учащите се допълват тези на учителя. За да улесня изказа им, не се колебая да настоявам за важността на повторението. Една приказка се разказва, преразказва, предава и споделя. Никога не чуваме и разказваме една и съща история два пъти.

Гатанка

Необходимо е само да или не, за да се разделим.
Кои сме ние?

Устните

Взаимопомощ

 • За да разкажат една история убедително, на децата трябва да се позволи да опитат толкова пъти, колкото е необходимо! Когато има проблем с приказката, детето ще осъзнае собствената си грешка и ще се подобри в хода на няколко сесии.
 • Учителят трябва да ограничи корекциите и намесата си до грешки, касаещи структурата на историята. Най-важното е да се следва логическата верига на историята. Други грешки (лексика, спрежение, синтаксис и т.н.) към този момент трябва да бъдат игнорирани, доколкото е възможно, и да се работи върху тях извън сесиите за разказване на истории. Когато ученикът изпита затруднение в средата на своя разказ, учителят може да насърчи другите ученици да се намесят по начин, който насърчава взаимопомощта в групата.
 • Постепенно учениците ще придобият навика да се намесват само за да помогнат на разказвач, който се колебае, или на такъв, който е забравил важна случка, необходима за запълване на структурата на разказа.

Тези, които са по-малко предразположени да говорят

За децата, които са най-срамежливи или се чувстват неудобно, практикуването на говорене ще включва първо форми на участие в разказването (детски рими, език / ушички, разкази на пръсти …) и слушане на историите на другите. Тези деца ще поискат да говорят, когато се почувстват готови. Дори и да не разказват истории в клас, те могат да разкажат на други деца или възрастни в семейството си, когато се почувстват готови. Този момент на разказване не спира с края на сесията, може да се отвори към външния свят, да се разпространи в други социални кръгове … Децата обичат да споделят!

От една класна стая в друга

Историите циркулират извън класната стая, извън училището. Когато учениците отиват да разказват истории в други класни стаи, те имат възможност да се покажат и да се почувстват горди от работата си. Тази фаза може да бъде начин за осъществяване на връзки между различни класове.

Разказване на истории по всяко време, на всяко място…

Да знаеш как да разказваш истории означава да можеш да изразиш собствените си мисли по последователен, организиран начин, чрез реч. Една съвсем обикновена дейност, имайки предвид всички неща. Въпреки че може би сме загубили този навик наскоро, ние, хомо сапиенс, винаги сме разказвали и слушали истории, за да общуваме. За да си върнем този навик, трябва да практикуваме колкото е възможно повече, ежедневно, тъй като разказването на истории е начин за улесняване на речта в училищните среди, както и в дома. Тук няма акцент върху представянето, нито върху какъвто и да е вид шоу или театрална изложба: важното е да се забавлявате и да споделяте това забавление.

Ето защо тези сесии за разказване на истории трябва да бъдат отворени, доколкото е възможно, за родителите и членовете на семейството, които желаят да присъстват на тях под формата на случайни „вечери, посветени на разказването“. Подобно отваряне би могло да бъде изключително полезно, особено в случаи на чуждестранни семейства или семейства, чийто роден език е различен. Семействата могат, ако желаят, да пеят или разказват на всеки език, който им харесва.

Гатанка

Никой не може да ме види,
Да ме чуе, нито докосне,
Да ме помирише и вкуси,
Ако ме повикаш,
изчезвам.
Що е то?

Тишината

Специфични затруднения в обучението

Приблизително 10% до 12% от децата в училищна възраст страдат от обучителни затруднения (по-известни като „дис-“ разстройства). Тези деца имат когнитивни затруднения при четенето, писането, себеизразяването и концентрацията. Затрудненията варират от леки до тежки. Диагнозата, която се поставя от професионалист, води до лечение, което се състои в намиране на стратегии за компенсиране на трудностите.

В този проект децата с „дис-“ са в състояние да говорят толкова, колкото и да слушат.

Ето някои от трудностите, пред които могат да се изправят децата с „дис-“:

 • Да се загуби нишката, когато се разказва историята.
 • Проблеми с произношението
 • Свързване на събитията от историята, спазване на хронологията на събитията
 • Краткосрочна памет
 • Фокусиране и запазване на спокойствие (може да им се даде антистрес топка).

Как може да им помогне разказването?

 • Благодарение на повторението: приказките позволяват повторение на думи, изречения, формули, което е полезно за тези, които имат затруднения с произношението и паметта. По този начин се допринася и за обогатяване на речника и усвояване на синтактичните правила, без да се налага да се чете.
 • Възможността децата да използват свои думи, използвайки своята креативност, въображение и движения на тялото, за да изразят себе си. Тази свобода на словото, освободена от четене, насърчава самочувствието.
 • Децата с речеви затруднения (апраксия, заекване) могат да бъдат отлични слушатели. Трябва да се опитате да поставите децата да седят с лице към разказвача.
 • Правенето на историята възможно най-интерактивна помага на учениците да се включат и помага за задържането на вниманието им. Някои истории (за походи, рими, песни, гатанки) изискват децата да участват чрез говорене или пеене. Може да се използва реквизит (кукли …).
 • Благодарение на нагледни средства (картички, които проследяват хронологията, камишибай…).
 • С историите, включващи участие на пръсти и жестове, децата могат да движат тялото, пръстите си или да имитират движение.

Да се даде възможност на всички деца да придобият самочувствие означава да бъдат включени в общ приобщаващ проект.

Предишен:

Проектът

Следващ:

Какви истории могат да бъдат ползвани?