Приказки
Източна Европа и Русия

📹 The Lazy Woman

level 1
Трудност *
Категории: Съвместен живот

В едно село живеела хубава мома, но не умеела да работи. Станала Богданка за женене, искали я сватове, а майката предупреждавала, че не работи. Но един старец настоял да му я дадат. В новия дом тя се променила. Който не работи, не му дават да яде.

Можете да активирате субтитрите на български език, като щракнете върху иконата за субтитри в контролите на видеото.

по народна приказка