Кратки форми
Средиземноморие

📹 O meu chapéu tem 3 bicos

level 1
Трудност *

Можете да активирате субтитрите на български език, като щракнете върху иконата за субтитри в контролите на видеото.

[Compilado pela equipa do Luso-Livros], VELHAS LENGALENGAS E RIMAS DO ARCO-DA-VELHA, Luso-Livros