Кратки форми
Западна Европа

📹 La Poule a Pondu

level 1
Трудност *
Категории: Съвместен живот

Résumé: Une histoire à doigts pour les tout-petits

Можете да активирате субтитрите на български език, като щракнете върху иконата за субтитри в контролите на видеото.