Приказки
Източна Европа и Русия

📹 HitarBishop

level 1
Трудност *
Категории: Хитрост

Хитър Петър решил да даде урок на един алчен владика. Завързал на опашката на магаре жълтици и го отвел при владиката да го направи поп. Владиката отказал, но като видял жълтиците, се съгласил. Излязъл му прякор “Магарешкият владика” и избягал.

Можете да активирате субтитрите на български език, като щракнете върху иконата за субтитри в контролите на видеото.

по народна приказка