Приказки
Източна Европа и Русия

📹 Косе Босе (The blackbird)

level 1
Трудност *
Категории: Животни

Резюме: Хитрата лисица всеки ден отмъквала от Косето по едно яйчице.Взела и последното и Косето заплакало. Чуло го кучето. Решило да накаже хитрушата. Тя се скрила в една дупка, но опашката ѝ се подала, кучето я издърпало и разкъсало кожухчето ѝ.

Можете да активирате субтитрите на български език, като щракнете върху иконата за субтитри в контролите на видеото.

по народна приказка