Приказки
Източна Европа и Русия

📹 Големи лъжи (Big lies)

level 1
Трудност *
Категории: Съвместен живот

Резюме: В приказката се разказва за двама братя лъжци. Единият върви от село на село и лъже хората, а другият минава през същите села и потвърждава лъжите на брат си, дори и по-големи ги разправя, а селяните се чудели и маели на думите им.

Можете да активирате субтитрите на български език, като щракнете върху иконата за субтитри в контролите на видеото.

по едноименнатаприказка на Елин Пелин