Приказки
Източна Европа и Русия

🎧 Човешката алчност и завист

level 2
Трудност **
Категории: Съвместен живот

Народна приказка от Странджанско
OU “Lyuben Karavelov”