Приказки
Източна Европа и Русия

Човешката алчност и завист

level 2
Трудност **
Категории: Съвместен живот

Резюме: В приказката се осмиват човешката алчност и завист. Богат човек предложил на беден да му даде пари и добитък, а на комшията му двойно повече. Той се съгласил, но предложил на него да извади едно око, а на комшията му и двете. Какво ли се е случило?

В едно село живеел богат човек. Един ден той решил да провери докъде се простира човешката алчност и завист. Повикал един беден човек и му рекъл:

– Слушай какво, приятелю. Искам да ти дам пари и добитък, да си стъпиш на краката, но само при едно условие: на тебе ще дам една торба пари, а на комшията ти –две. Ако на теб дам сто овце, на комшията ти ще дам двеста. Ако на теб дам чифт волове, на комшията ти ще дам два. Ако на теб дам петдесет декара ниви, на комшията ти ще дам сто. Съгласен ли си с това?

Селянинът го изслушал , па рекъл:

– Остави ме да си помисля и след един-два дена ще дойда да ти дам отговор.

След два дни беднякът дошъл при богаташа и му рекъл:

– Съгласен съм на мен да дадеш едно, а на комшията-две. Но тогава на мен ще извадиш едно око, а на него-две.

Богатият, като разбрал какво нещо е човешката алчност и завист, не дал на никого нищо.

Cvetomir – 4a