Приказки
Източна Европа и Русия

Хитър Петър подиграва алчния владика

level 1
Трудност *
Категории: Хитрост

Резюме: Хитър Петър решил да даде урок на един алчен владика. Завързал на опашката на магаре жълтици и го отвел при владиката да го направи поп. Владиката отказал, но като видял жълтиците, се съгласил. Излязъл му прякор “Магарешкият владика” и избягал.

Имало едно време един толкова алчен владика, че куцо и сакато запопвал за пари. Затова Хитър Петър намислил да го засрами пред хората. Взел едно магаре, закачил му на опашката една връв жълтици и го завел при владиката. Владиката го запитал:

– Защо си ми довел това магаре бре, Петре?

– Ами да го запопиш, дядо владика!

– Как ще го запопя! Та магаре поп бива ли бре?

Хитър Петър рекъл:

– Магаре е, ама е по–гласовито от твоите попове! Владиката се ядосал:

– Махни се оттука, че като взема една неокастрена востегарка, ще има да ме запомниш! Хитър Петър отвърнал кротко:

– Е, па като не щеш, дядо владика, не щеш! И си повел магарето обратно. Ама като лъснали пендарите на опашката на магарето, владиката се полакомил и викнал:

– Е, Петре, хайде, щом е толкова гласовито, върни го да го запопя!

А Хитър Петър казал:

– Можеше, дядо владика, ама преди малко! Сега вече му пресипна гласът! – и си отвел магарето.

И отдето минавал, все разправял за запопването на магарето, та на владиката излязъл прякор “Магарешкият владика”. А той, като чул, че всички му викат Магарешки владика, избягал три дни далече от тоя край!