Приказки
Източна Европа и Русия

Хитър Петър и чорбаджията

level 1
Трудност *
Категории: Хитрост

Резюме: Веднъж селските управници се събрали да решават как да управляват. Дошъл и Хитър Петър. Един чорбаджия решил да му се подиграе. Грабнал шапката му и я ударил от земята. Тогава Петър им разказал приказката за Цар Соломон и животните.

Събрали се селските главатари под едно дърво да оправят общите работи. Отишъл и Хитър Петър да послуша какво ще решат. Най-старият чорбаджия, който имал зъб на Хитър Петра, намислил да го направи за смях и да го прогони. Пресегнал се, грабнал му калпака и го ударил върху земята.

Хитър Петър нищо не казал. Навел се, взел си калпака, отърсил го и се обърнал към първенците:

— Да ви разкажа ли една приказка?

— Разказвай! — отвърнали всичките.

— Едно време — започнал Хитър Петър — цар Соломон, който разбирал езика на животните, заповядал да се извървят пред него всичките горски жители, за да чуе какво си приказват и да узнае какво става в гората.

Седнал на златния си трон пред двореца, а от двете му страни се наредили неговите големци. Навървйли се животните. Най-напред вървели лъвовете, подире им — слоновете, сетне мечките, вълците, зайците. Всички минавали пред Соломона кротко и прилично. Минавали шепнешком.

Най-сетне дошъл редът и на магарето.

Щом наближило до Соломона, то навирило опашка, опънало шия, захванало да реве, колкото му глас държи, заподскачало и заритало.

— Какво правиш, братовчеде? — възмутил се конят от държането на магарето. — Ти посрами рода ни!

— Аз — отвърнало магарето — на такова високо място и пред толкова народ ако не си покажа магарията, къде другаде?

Старият чорбаджия разбрал накъде бие тая приказка, потънал в земята от срам и тихомълком се измъкнал от събранието.

Pavel – 3a
Dalia – 3a
Gerogi – 3a