Приказки
Източна Европа и Русия

Хитър Петър и лъжите

level 1
Трудност *
Категории: Хитрост

Резюме: Хитър Петър се отличава с остър ум и хитрост. Защитава бедните и беззащитните. В тази приказка той се среща с двама лъжци, които искат да го надхитрят.
Но дали ще успеят?

Хитър Петър се отличава с остър ум и хитрост. Защитава бедните и беззащитните.

В тази приказка той се среща с двама лъжци, които искат да го надхитрят.

Но дали ще успеят? Hitar Peter is famous for his keen mind and cunning. He protects the poor and the weak. The tale is about how he meets two liars who want to outsmart him.But will they succeed?

Веднъж Хитър Петър отишъл в едно село. Двама лъжци, които се мислели за много умни, почнали да се подмилкват около него. Те донесли вино, храна и една печена гъска.

Двамата лъжци предложили, който през нощта сънува най-страшен сън, той да изяде гъската. Хитър Петър се съгласил. През нощта Хитър Петър станал и изял гъската. На сутринта първият лъжец разказал съня си:

– Сънувах, че съм се изкачил на седмото небе. Като погледнах надолу, свят ми се зави.

– А аз сънувах, че земята се разцепя и паднах в пъкъла – казал вторият.

Хитър Петър им рекъл:

– Като ви видях, че сте отишли толкова далече, помислих, че няма да се върнете скоро и изядох гъската, за да не се вмирише.