Приказки
Източна Европа и Русия

Трици и халва

level 1
Трудност *
Категории: Хитрост

Резюме: В приказката главният герой Хитър Петър от малък работи като чирак у един шивач, който веднъж му дал пари да купи обяд. На него толкова му се яло халва, че отново използвал острия си като бръснач ум, за да задоволи прищявката си.

Когато бил малък, Хитър Петър станал чирак при градския шивач. Един ден на обяд шивачът му дал пари и казал:

— Петре, вземи паницата и иди да купиш от гостилницата фасул за обяд.

— Ако няма фасул, да купя ли халва, майсторе? — запитал Петърчо.

— Ако няма фасул, купи картофена чорбица!

— Ами ако няма картофена чорба, да купя ли халва? — попитал пак Петър.

— Ако няма картофена, вземи лещена чорба!

— Ами ако няма и леща, да взема ли халва?

Майсторът се ядосал, размахал ножицата и викнал:

— Махай се от главата ми и вземай каквито трици ще вземаш, че се връщай по-скоро!

Петърчо изскочил навън и от вратата запитал:

— Майсторе, като взема трици за тебе, за мене да купя ли халва?

Cvetelin – 2v