Приказки
Източна Европа и Русия

Торбата с шегите

level 1
Трудност *
Категории: Хитрост

Резюме: Малкият Хитър Петър, който обичал да се шегува, отново влиза в единоборство с Настрадин Ходжа - най-големият му съперник в надхитрянето. И този път успява да го надлъже и да развесели съселяните си.

От малък Хитър Петър обичал да се шегува. Един ден Настрадин Ходжа срещнал момчето на улицата и го закачил: 

— Петърчо, кажи ми някоя шега. 

— Ще ти кажа, ходжа, но почакай тук, ще изтичам до дома да си взема торбата с шегите! — засмял се Петър, подскочил на куц крак и кривнал в съседната улица. 

Настрадин чакал половин час, чакал цял час и все поглеждал откъде ще се зададе момчето. В това време минал един селянин и го запитал: 

— Ходжа, какво чакаш тук? 

— Чакам Петърчо да си донесе торбата с шегите — смънкал Настрадин. 

— Чакай, щом нямаш работа! — усмихнал се селянинът и забързал да разказва за ума на ходжата.