Приказки
Източна Европа и Русия

Твърдушка, Мекушка и Сладушка

level 1
Трудност *
Категории: Животни

Резюме: Една баба имала три внучки. Отишла в гората за дренки, а там я срещнала мечката. Искала да я изяде. Хитрата баба се измъкнала като обещала една от своите внучки. Но щом се прибрала тя здраво залостила вратата и вече никога не отишла сама в гората.

Отишла баба в гората за дренки. Не щеш ли – срещнала я Мецана. Качила се баба на дряна, а под дряна ръмжи Мецана:

– Бабо, слез! Ще те ям!

– Недей, баба! Не ме яж! Аз съм дърта дъртуша. Ела нощес у дома. Имам три внучки. Три сестри, три умници. Първата е Твърдушка. Втората е Мекушка. Най-малката пък – Сладушка. Която си избереш, нея ще ти дам!

Отишла си Мецана. Слязла баба от дряна. Като млада хукнала. Чак в къщи спряла. Прибрала си внучките. Залостили вратата.

Среднощ дошла Мецана. Затропала, захлопала:

– Бабооо, дай ми Твърдушка!

– Твърдушка е с твърд камък вратата подпряла и сладичко е заспала.

– Бабооо, дай ми Мекушка!

– Мекушка си е меко постлала и до Твърдушка е сладко заспала.

– Бабооо, дай ми Сладушка!

– Сладушка спи до Твърдушка, Сладушка спи до Мекушка. Сладушка е най-умната, Сладушка е най-разумната. Тя на ум баба научи: да залости здраво вратата и да не ходи за дренки сама-самичка в гората.

Iliqn – 1a