Приказки
Източна Европа и Русия

Скъпоценният плод

level 2
Трудност **
Категории: Съвместен живот

Резюме: Знанието и науката винаги са били високо ценени у нас. В тази приказка ще научите как един баща учи синовете си и ще им изясни, че най-ценният плод за човечеството е знанието. Синовете му ще го разберат, завръщайки се от обиколка окло света, опитвайки се да изпълнят волята на баща си.

Един баща имал трима сина. Един ден ги повикал и им казал:  

– Ще дам на трима ви по една кесия жълтици. Вървете по света и търсете най-скъпоценния плод. Който от вас ми го донесе, ще му дам половината от богатството си. 

Взели тримата синове кесиите и тръгнали на три страни по света да търсят най-скъпия плод. 

След три години тримата се върнали при баща си.  

– Е – рекъл той, като се обърнал към най-големия си син, – донесе ли ми най-скъпоценния плод?  

А той му казал:  

– Най-скъпоценният плод, тате, трябва да е този, който е най-сладък. И аз ти купих едно свисло грозде. От всичките плодове, които ражда нашата земя, гроздето е най-сладкия плод.  

– Хубаво си направил, синко – отговорил бащата, – хубав плод си ми донесъл. Ами ти какъв плод си ми донесъл? – обърнал се той към средния си син.  

– Татко, аз мисля, че най-скъпоценният плод е този, който най-рядко се намира. Затова отидох в южните страни и ти купих редките плодове, които не растат у нас. Купих ти кокосови орехи, портокали, фурми, банани, по малко от всички други редки плодове. Ето ти: избери си, който ти харесва.  

– Добре си направил, синко, хубави плодове си ми донесъл. Ще си избера един от тях – казал баща му.  

После се обърнал към най-малкия си син:  

– А ти, синко, какво ми донесе? Защо се връщаш с празни ръце?  

– Вярно е, тате, че аз се връщам с празни ръце. Но парите, които ми даде, аз не похарчих за скъпи плодове. Аз постъпих, тате, в едно училище. И там учителите и книгите ме учиха цели три години. Плодовете, които набрах, не се виждат, защото те са в сърцето и ума ми. Мисля, татко, че те са също скъпоценни плодове…  

Като чул тези думи, бащата се зарадвал и казал:  

– Ти си ми донесъл най-скъпите плодове, синко! Ти заслужаваш наградата. Защото няма по-скъпи плодове от тия, които знанието дава на човека.