Приказки
Източна Европа и Русия

От нищо нещо

level 1
Трудност *
Категории: Животни

Резюме: Тази приказка показва дори на най-малките, че има ред на нещата на този свят. Трябва да знаем и да помним, че има последствия от нашите действия.

Асен Разцветников 

В стаята кандилото светеше в тъмнилото. 

Но не щеш ли, мишката скокна изпод книжката, па си лапна фитилото на кандилото, на кандилото. 

Ядоса се котката, промъкна се кротката, па изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото, на кандилото. 

Кой знай как се случи то, че научи кучето, та ухапа котката, що изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото, на кандилото. 

Щом се дигна глъчката и довтаса пръчката, та удари кучето, що ухапа котката, що изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото, на кандилото. 

– Ще ти стане множко то! – налюти се ножчето, та насече пръчката, що удари кучето, що ухапа котката, що изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото, на кандилото. 

– Стигвам те и в пламъка! – скокна гневно камъка та изхаби ножчето,що насече пръчката, що удари кучето, що ухапа котката, що изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото, на кандилото. 

Чу не чу за свадата, запени се вадата, та отвлече камъка, що изхаби ножчето, що насече пръчката, що удари кучето, що ухапа котката, що изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото, на кандилото. 

Скръцна зъби земята, разигра се, размята, та погълна вадата, що отвлече камъка, що изхаби ножчето, що насече пръчката, що удари кучето, що ухапа котката, изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото, на кандилото. 

– Брей, че племе проклето! – гневно гръмна небето та потопи земята, що погълна водата, що отвлече камъка що изхаби ножчето, що насече пръчката, що удари кучето, що ухапа котката, що изяде мишката, дето лапна фитилото накандилото, на кандилото.