Приказки
Източна Европа и Русия

Напатила се пата

level 1
Трудност *
Категории: Животни

Резюме: Героите са овцата Пата и вълкът. Една нощ тя попаднала на вълка, но с хитрост успяла да се измъкне, като му казала, че сега е мършава, а наесен ще се угои и сама ще дойде при него да я изяде. Глупавият вълк й повярвал. Така с хитрост Пата се спасила.

Една овца лежала край плета на кошарата. През нощта дошъл вълкът да я изяде. Тя му казала, че не си заслужава сега да бъде изядена – много била мършава. След това му се помолила да я остави да се напасе през лятото и да се угои. Наесен тя сама ще се върне и ще чака на същото място да дойде вълкът и да я изяде.

Вълкът й повярвал. Той я питал за името й, а тя отвърнала, че се казва Пата.

Пуснал я той и си отишъл. Оттогава Пата никога вече не оставала край плета, а лягала всред кошарата, между другите овце. Когато дошла есента, вълкът се приближил до плета и почнал да я вика:

– Пато, Пато!

А овцата се обадила от кошарата и му рекла:

– Напати се Пата, та не ляга вече край плèта.