Приказки
Източна Европа и Русия

Лаком-дол

level 1
Трудност *
Категории: Хитрост

Резюме: Героите в приказката са Хитър Петър и неговият кумец. Докато кумецът бил на гости при него избързал с яденето и се опарил. Опитал се да прикрие лакомията си, но Хитър Петър му отговорил подобаващо.

Хитър Петър имал кумец.

Веднъж кумецът отишъл у кума си на гости. Сложили да го гостят. Той прибързал и почнал пръв. Набол на вилицата къс месо и го налапал наведнъж.

Гозбата била още вряла. Като се опарил, кумецът започнал да сърба, да мига и да гледа нагоре. За да не познаят, че се е опарил, като мигал и гледал нагоре, попитал:

– Куме, от къде сте секли гредите на тая къща?

– От “Лаком-дол”, кумец – отговорил Хитър Петър и смигнал на другите.

Raya – 4a