Приказки
Източна Европа и Русия

Колата в локвата

level 1
Трудност *
Категории: Хитрост

Резюме: Един старец натоварил каруцата си и тръгнал към пазара, но тя затънала в локва. Повикал Хитър Петър и сина му да помагат. Те поискали отплата. Старецът с недоволство им платил, а когато помогнали ги нагрубил. Как остроумно отвърнали, прочети сам!

Един селянин натоварил колата си с жито, прекръстил се и потеглил за града на пазар.

По пътя, за зла врага, колата му затънала в една локва до главините.

Мъчил се селянинът и тъй, и иначе да я изтегли – не може.

Видял насреща двама души, че лежат под сянката на една върба и отишъл да ги повика на помощ. Те били Хитър Петър и сина му.

– А бе, хора – рекъл селянинът, – елате ми помогнете да изтеглим колата из локвата.

– Да дойдем – обадил се Хитър Петър, – ама ще платиш ли дванайсет гроша?

– За такава дребна работа искат ли се толкова пари! – рекъл селянинът с възмущение.

– Като е малка работа, свърши си я сам – защо си дошъл да ни викаш! – отвърнал Хитър Петър и пак се изтегнал под сянката.

– Няма какво да се прави! – рекъл селянинът. – Елате да помогнете – ще ви дам дванайсет гроша.

Изтеглили колата.

Кога да си тръгнат, селянинът презрително казал на сина на Хитър Петър:

– Мързеливци! Цял ден се излежавате, а като ви повика човек да му свършите работа, гледате да го оберете.

– Кой! Ние ли сме мързеливци? – отвърнал възмутен синът на Хитър Петър.

– Вие, зер – да не би да съм аз!

– Е, хей, чичо – рекъл синът на Хитър Петър, – ние тука се трудим денонощно…

– Какво се трудите, бе хлапе?

– Какво ли? Денем се напъваме да вадим затъналите коли, а цяла нощ мъкнем вода чак от реката, та я наливаме да не би да изсъхне локвата.

Emili – 1a