Уебсайт

Уебсайтът www.seedsoftellers.eu (наричан по-долу „Уебсайтът“) е публикуван от D’Une Parole à l’Autre – 10 avenue du Maréchal Leclerc – 92240 MALAKOFF (Официален регистрационен номер: 47791383400016)

СЕМЕНАТА НА РАЗКАЗВАЧИТЕ (2018-1-FR01-KA201-048145) е проект за развитие на иновации по програмата „Еразъм +“ KA201, създаден от няколко европейски партньори. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация е единствено отговорност на автора и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в нея информация.

D’une parole à l’autre е отговорен за публикуването ѝ.

Създаване на съдържание на уебсайт

Директор на публикации и мениджър на съдържанието на уебсайта:
Nicolas Nédélec – D’une Parole à l’Autre

Проектиране и разработване на платформата:
Les Apprimeurs

Уеб хост

Уебсайтът се хоства от 1&1 Internet SARL
Адрес: 7, place de la Gare, 57200 Sarreguemines Cedex
SIREN: RCS Sarreguemines B 431 303 775

Събиране на данни

Информацията, събрана на уебсайта, се използва главно от издателя за управление на отношенията с потребителя на уебсайта и може да се използва за изпращане на информация за ново съдържание, публикувано на платформата. Статистическите данни, свързани с анонимна употреба се изпращат до европейските власти. Те се записват в потребителския акаунт на потребителя, както и във файловете на издателя, генерирани от личния акаунт на потребителя.

В съответствие с разпоредбите на модифицирания френски закон 78-17 от 6 януари 1978 г. за защита на данните, вие сте информирани, че издателят ще обработва вашите лични данни автоматично, особено когато сте свързани към уебсайта или в случай на попълнени онлайн формуляри от вас. Можете да упражнявате правото на достъп, въпроси, модифициране и изтриване на информация, свързана с вас, по всяко време, като се свържете с издателя, или чрез уебсайта в раздела „Контакт“, или чрез имейл на contact@seedsoftellers.eu

Събраната информация може да бъде предадена на трети страни, договорени от издателя за изпълнение на делегирани задачи, необходими за администрирането на вашия акаунт. Можете да се противопоставите на този трансфер на информация, като изразите несъгласието си чрез гореспоменатите варианти за контакт. В случай на нарушение на законови разпоредби, тази информация може да бъде предадена на правните органи, ако бъде направено изрично, обосновано искане. Ако са необходими някои подробности, за да има достъп до определени функционалности на сайта, издателят ще посочи техния задължителен характер при етапа на въвеждане на информация.

Бисквитки

Уебсайтът може автоматично да събира стандартна информация, като персонализирани данни, които дават възможност на уебсайта да идентифицира своите посетители. Цялата непряко събрана информация ще се използва само за проследяване на обема, вида и конфигурацията на трафика към уебсайта, за да се подобри неговият дизайн и оформление, за други административни и перспективни цели и най-общо за подобряване на предлаганата от нас услуга. Можете да откажете използването на бисквитки на вашето устройство.

Права на интелектуалната собственост

Цялото съдържание се разпространява под лиценз :Creative Commons: Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International CC BY-NC-SA 4.0.

Освен ако не е посочено друго, можете да:
Споделяте – копиране и разпространение на материала на всеки носител или формат
Адаптирате – ремиксирате, трансформирате и надграждате върху материала
Лицензодателят не може да отмени тези възможности, стига да спазвате лицензионните условия.

Както следва:
Установяване на автора – Трябва да дадете подходящ кредит, да предоставите връзка към лиценза и да посочите дали са направени промени. Можете да го направите по всякакъв разумен начин, но не по начин, който предполага, че лицензодателят препоръчва вас или вашата употреба.
Неизползване за търговски цели – не можете да използвате материала за комерсиални цели.
Споделяне – Ако ремиксирате, трансформирате или надграждате материала, трябва да го разпространявате под същия лиценз като оригинала.

Хипервръзки

TУебсайтът може да съдържа хипервръзки, които водят до други уебсайтове,публикувани и управлявани от трети страни, а не от издателя. Издателят не носи пряка или косвена отговорност, ако тези уебсайтове на трети страни не спазват законовите разпоредби. Хипервръзките към уебсайта изискват предварително писмено разрешение от издателя.