ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

Разказване на приказки за овладяване на изкуството на словото

На добри умения за говорене може да се обучи

Преобладаването на писмената култура над устната култура остава преобладаващо в много европейски страни. И все пак, владеенето на компонента говорене е в основата на обучението като цяло: преди да се научат как да четат и пишат, децата трябва да се научат как да говорят. Seeds of Tellers се основава на 3 ключови точки: работилници за разказване, устно разказване, ползи за децата.“

Всичко започва със слушане!

„Попитайте класа: „Някой знае ли приказка? “ И много от тях ще вдигнат ръце. Сега ги попитайте: „Кой иска да разкаже историята, която знае?“ Малкото деца, които са вдигнали ръце, със сигурност имат някой в семейния си кръг, който разказва истории. Задаването на пример е първото средство за препредаване и чрез имитацията представлява първото средство за учене. По време на първите сесии преподавателят (и / или външен говорител, ако е необходимо) ще бъде основният говорител и ще разкаже няколко приказки с различна сложност и продължителност.

Време за децата

„Организацията да се практикува компонента говорене в класната стая изисква превръщане в ритуал на дадена дейност с определени правила: слушане и участие, когато бъде поканен, проява на уважение към думите на разказвача, без той да бъде прекъсван. Създаването на речевия кръг, насърчаването на взаимопомощта между учениците, насърчаването на обмена между класовете и отварянето на врати за семействата на децата са все предпоставки за насърчаване на този вид практика.“

Преди да се научат как да четат и пишат, децата трябва да се научат как да говорят!

Съдържание и помощни материали в подкрепа на учителите

„Семената на разказвачите“ е проект в услуга на учителите, който ги подпомага да насърчават устния изказ в клас. За целта сме подбрали приказки, специално адаптирани за децата с цел практика. Тематичните листове позволяват да подберем съдържанието и да се обединим около основни теми, които да принадлежат към европейските училищни учебни програми. Аудио и видеозаписите дават примери. Практическите листове са решение при трудности в дадена ситуация.

Библиотека
с приказки

Тематични листове,
свързани с приказките

Практически разработки
и съвети

Пример за
аудио записи

Пример за
видео записи

Следвайте ни във Facebook,
за да бъдете информирани!

Европейско партньорство

Франция

Франция

Белгия

Италия

България

Португалия

Seeds of Tellers / Семената на разказвачите/ е двугодишен проект, финансиран за периода от декември 2018 г. до ноември 2020 г., по програма Еразъм + (KA2,Иновации и добри практики). Цялото съдържание, произведено през тези две години, е резултат от сътрудничество между шест европейски организации, които са събрали своето ноу-хау, опит и мрежа