Аудио рекордер

Можете да запишете гласа си с помощта на аудио записващото устройство отдолу и след това да свалите файла.

Уверете се, че сте позволили на браузъра си да използва микрофона, когато натиснете бутона за запис.

След края на записа натиснете бутона ГОТОВО. После може да го свалите.