Tales
Eastern Europe and Russia

📹 Косе Босе (The blackbird)

level 1
Difficulty *
Themes: Animals

Резюме: Хитрата лисица всеки ден отмъквала от Косето по едно яйчице.Взела и последното и Косето заплакало. Чуло го кучето. Решило да накаже хитрушата. Тя се скрила в една дупка, но опашката ѝ се подала, кучето я издърпало и разкъсало кожухчето ѝ.

You can enable subtitles by clicking the subtitles icon in the video controls.

по народна приказка