Tales
Eastern Europe and Russia

📹 Големи лъжи (Big lies)

level 1
Difficulty *

Резюме: В приказката се разказва за двама братя лъжци. Единият върви от село на село и лъже хората, а другият минава през същите села и потвърждава лъжите на брат си, дори и по-големи ги разправя, а селяните се чудели и маели на думите им.

You can enable subtitles by clicking the subtitles icon in the video controls.

по едноименнатаприказка на Елин Пелин