Contos
Oeste da Europa

📹 Дядовата питка (Round wheat bread)

level 1
Dificuldade *

Резюме: Опекла баба питка. Тя избягала, но който срещнала по пътя все искал да я изяде. Успяла да надхитри заека, вълка и мечката. Накрая срещнала лисицата, която я надхитрила и изяла.

Pode ativar as legendas carregando no ícone de legendas nos controlos de vídeo.

по народна приказка